Onze visie & werkwijze

Ons streven is om gezonde ratjes te fokken met een geweldig karakter.
Mensgericht met een leuk, ondernemend, lekker brutaal en vrij karakter.
Dat lijkt makkelijk maar er komt heel wat meer bij kijken.
Wij kijken in de eerste instantie naar de dame in kwestie.
Zit ze op gewicht, de dracht vergt namelijk enorm veel van de conditie en de toestand van de dame.
Ze moet dus lichamelijk probleemloos in staat zijn om een nest groot te brengen.
Daarvoor moet ze wel in optimale conditie zijn.
Daarnaast moet ze ook mentaal een nest zonder problemen kunnen opvoeden.
Daarom worden dames pas ingezet op de leeftijd van minimaal 6 t/m 10 maanden voor een eerste nest.
Wij hanteren ook een minimaal gewicht van 300 gram, uitzonderingen daargelaten.

Daarnaast kijken we naar welke man het beste bij de dame past.
Zowel qua lijn als qua karakter!
Daarvoor zetten we mannen in van minimaal 12 maanden oud.
De puberteit hebben ze dan grotendeels gehad en we hebben al kunnen zien hoe het zit met de gezondheid van het dier zelf.

Rittens mogen vertrekken op de leeftijd van 8 weken en worden per 2 geplaatst van het zelfde geslacht.
Of er moet al aantoonbaar een andere ritten aanwezig zijn van ongeveer dezelfde leeftijd en geslacht.
Mocht een van de door ons gefokte ratten wegens omstandigheden herplaatst worden willen wij daar graag van op de hoogte worden gebracht.
Deze kan dan altijd terug komen omdat wij ons tot het einde verantwoordelijk voelen voor de ratten die hier zijn gefokt.
Rittens kosten €27,50 ongeacht kleur/tekening en geslacht en gaan weg met een stamboom en een overeenkomst.

Yenthaydarats fokt niet (bewust) met naakt, fuzz of staartloos.
Mochten er dergelijke rittens onverhoopt geboren worden blijven ze hier en zijn niet beschikbaar voor adoptie!


Yenthaydarats behoud zich het recht zonder opgaaf van reden reserveringen te weigeren cq. te annuleren!